Sanatate si Temperanta

Biserica acceptă responsabilitatea de a face cunoscut lumii pe Hristos şi crede că aceasta include obligaţia morală de a păstra demnitatea umană prin obţinerea unui nivel optim de sănătate fizică, mintală şi spirituală. Pe lângă slujirea celor care sunt bolnavi, această responsa¬bilitate se extinde şi asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educaţie sanitară eficientă şi prin călăuzire în promovarea unei sănătăţi optime, fără a folosi tutun, alcool, alte droguri sau hrană necurată. Unde este posibil, membrii sunt încurajaţi să adopte o dietă preponderent vegetariană.

Acest departament promoveaza şi dezvolta un mod sănătos de vieţuire prin:

• Susţinerea şi promovarea unor principii de viaţă sănătoase privind alimentaţia, munca, odihna, recreerea;

• Educaţia preventivă in ceea ce priveste consumul de alcool, cafea, tutun, droguri. Aceasta componenta include: programe de abandonare a fumatului, cursuri de gătit, cercuri de sănătate, programe antistres şi alte activităţi asemănătoare.

• Folosirea mijloacelor raţionale pentru profilaxia şi tratarea afecţiunilor; implicarea în suferinţa umana pe princiliul dragostei faţă de om, vizând nu numai bunăstarea fizică ci şi mintală, spirituală şi socială, plecând de la premisa că o sănătate fizică şi mintală bună, constituie fundamentul pentru o buna dezvoltare spirituală.

Sursa: www.adventist.ro