Misiunea femeii

“Femeile pot să îndeplinească o lucrare bună pentru Dumnezeu, dacă vor învăța mai întâi în școala lui Hristos, lecțiile prețioase și foarte importante ale blândeții. Multe femei vor fii în stare să le facă un bine oamenilor prezentându-le caracterul Domnului Iisus Hristos… Ele, femeile pot fi unelte foarte prețioase ale neprihănirii, depunând o lucrare susținută de slujire sfântă.”


“Dacă ar fi douăzeci de femei acolo unde astăzi este doar una, pentru această sfântă misiune (lucrarea de la om la om), am vedea mult mai multe suflete convertite la adevărul mântuitor. Influenţa blândă şi transformatoare a femeilor creştine este necesară în marea lucrare de predicare a adevărului. În marea lucrare de predicare a adevărului, este necesară influența inobilatoare și sensibilizatoare a femeilor creștine.” Evanghelizare, pag. 471

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea promovează valorile spirituale și morale ale femeilor. Ele sunt vazute ca având un rol foarte important atât în cadrul familiei, în societate cât și în Biserică.

Biblia vorbește foarte mult despre rolul femeii în toate generațiile Istoriei Umane. Chiar și în generațiile de tristă amintire când erau disprețuite și așezate la nivelul sclavelor de odinioară, Dumnezeu a prețuit și folosit foarte mult lucrarea lor. Cartea Psalmilor arată că ele, femeile sunt o mare oștire în Poporul lui Dumnezeu.

Acest departament special oferă fiecărei femei din biserica noastră accesul la informare, la slujire, și la misiune. Ele sunt de mare folos atât la capul celor în suferință cât și la amvonul bisericii. O biserică fără slujirea lor este considerată o biserică moartă sau handicapată.

Vizitând această secțiune a site-ului nostru, veti fi imbogățiți spiritual și veți putea împărtăși și promova anumite idei, strategii și planuri cu cei de lângă voi sau cu biserica din care faceți parte. Fie ca acest departament să aducă binecuvântare în slujirea tuturor femeilor acolo unde este nevoie, spre slava bunului nostru Dumnezeu și Tată!