Misiune & Binefacere

Misiunea încredinţată de Hristos — Ultimele cuvinte adresate de Domnul Hristos ucenicilor Săi au fost: “Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.” Mergeţi până Ia cele mai îndepărtate graniţe ale pământului şi să ştiţi că, oriunde veţi merge, Eu voi fi prezent alături de voi...

Misiunea acesta ne este încredinţată şi nouă. Ni se porunceşte să mergem ca soli ai Domnului Hristos, să-i învăţăm pe oameni, să-i convingem şi să le atragem atenţia la Cuvântul vieţii. În acelaşi fel, ne este dată asigurarea prezenţei lui Hristos. Oricare ar fi dificultăţile cu care ar trebui să ne confruntăm, oricare ar fi încercările pe care ar trebui să le suportăm, ne este adresată întotdeauna făgăduinţa plină de îndurare: “Iată ca Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” — Manuscript 24, 1903.

Solia este o putere Vie — În misiunea încredinţată ucenicilor Săi, Domnul Hristos nu numai că a indicat lucrarea pe care trebuiau să o săvârşească, dar le-a dat şi solia. El a spus: “învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Ucenicii trebuiau să-i înveţe pe oameni ce învăţaseră de la Hristos. Aici sunt cuprinse nu doar cuvintele pe care li le spusese El personal, ci şi acelea pe care le spusese prin toţi profeţii şi învăţătorii Vechiului Testament. Învăţătura omenească este lăsată pe dinafară. Nu este niciun loc pentru tradiţiile, pentru teoriile şi raţionamentele omeneşti sau pentru legile vreunei biserici. Nicio lege rânduită de vreo autoritate bisericească nu este cuprinsă în această misiune. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să-i înveţe pe oameni niciuna dintre acestea. Comoara care le-a fost încredinţată ucenicilor pentru a o vesti lumii este: “Legea şi profeţii”, împreună cu raportul cuvintelor şi faptelor Sale... Evanghelia nu trebuie să fie prezentată asemenea unei teorii fără viaţă, ci asemenea unei puteri vii, care schimbă viaţa. Dumnezeu doreşte ca cei ce primesc harul Sau să fie nişte martori ai puterii acestuia. — Hristos, Lumina lumii 826, în orig. (1898)

Bisericii i s-a încredinţat o solie — Trăim acum în timpul evenimentelor finale ale istoriei lumii. Oamenii trebuie să tremure la gândul responsabilităţii pentru cunoaşterea adevărului. Sfârşitul lumii este aproape. Dacă vor lua în considerare cum se cuvine lucrurile acestea, cei credincioşi se vor simţi determinaţi să-I consacre pe deplin lui Dumnezeu tot ce au şi tot ce sunt...

Noi avem obligaţia importantă de a avertiza lumea cu privire la sfârşitul ci. Strigătele de ajutor ajung la noi din toate direcţiile, de aproape şi de departe. Biserica trebuie să fie consacrată pe deplin lucrării de a-i vesti lumii solia: Vino la ospăţul Evangheliei, cina este pregătită, vino! Avem de câştigat cununi nepieritoare. Avem de câştigat împărăţia cerurilor. Lumea care piere în păcat trebuie să primească lumina. Mărgăritarul pierdut trebuie să fie găsit. Oaia pierdută să fie adusă înapoi la staul, în siguranţă. Cine se va alătura în căutarea ei? Cine le va duce lumină celor ce rătăcesc în întunericul ideilor false? — The Review and Herald, 23 iulie, 1895.

Criza actuală — Ar trebui să simţim acum răspunderea de a lucra cu un zel puternic pentru a le face cunoscut şi altora adevărurile pe care le-a dat Dumnezeu pentru timpul acesta. Oricât zel am avea nu este prea mult... Acum e timpul să fie adresată ultima avertizare. în vestirea adevărului pentru timpul prezent se manifestă o putere deosebită, dar câtă vreme va mai dăinui? Numai un scurt timp. Dacă a fost cândva o criză, aceasta este acum.

Toţi îşi hotărăsc acum destinul lor veşnic. Oamenii au nevoie să fie conştientizaţi, ca să-şi dea seama de solemnitatea timpului şi de apropierea zilei când timpul de probă se va încheia. Trebuie să fie depuse eforturi hotărâte pentru a le vesti oamenilor solia pentru timpul acesta neobişnuit. Îngerul al treilea trebuie să meargă înainte cu o mare putere. — Testimonies for the Church 6:16, în orig. (1900)

Misiuni sustinute de membrii comunitatii noastre in afara Statelor Unite

In vara anului 2007, membrii ai bisericii noastre au participat la o misiune in Namibia! Iata câteva imagini de la ceea ce au facut ei acolo

Namibia

In anul 2008, membrii bisericii noastre împreună cu alți romani din zona Portland au încărcat un container cu lucruri necesare traiului zilnic, dar și cu altele care ajută la o viață mai bună pentru Insulele Vanuatu.

Vanuatu
Misiuni in zona orasului Portland

Ajutand pe cei fara locuinta